ศรีสุวรรณ โดนต่อยกลางวงสื่อ ปมร้องเรียนเดี่ยว13 โน้ส อุดม

ศรีสุวรรณ จรรยา เข้าร้องเรียนกรณีของ โน้ส อุดม

เมื่อเวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.) เพื่อขอให้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ตามครรลองของกฎหมาย กรณีมีบุคคลทอล็คโชว์เดี่ยวไมโครโฟน-13 ซึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการใช้ถ้อยคำ บางคำกล่าวอันอาจมีลักษณะสนับสนุนให้บุคคลร่วมชุมนุมสาธารณะที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งอาจขัดกับความมั่นคงของรัฐรวมทั้งฝ่าฝืนสิทธิรวมทั้งความอิสระของบุคคลอื่น รวมทั้งหรือ
ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 หรือเปล่า อย่างไร

ศรีสุวรรณ

ศรีสุวรรณ กล่าวโทษประมวลกฎหมาย

“กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด หากแต่อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดต่อแผ่นดิน อาจกระทบต่อความมั่นคง และอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.84 ม.85 และหรือ ม.87 ประกอบ ม.14 แห่งพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย และหรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ศรีสุวรรณโดนต่อย

ศรีสุวรรณ โดนต่อยเข้าไปที่บริเวณใบหน้า ระหว่างร้องเรียนที่ ปอท.
โดยระหว่างที่นายศรีสุวรรณกำลังยืนแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชน ได้มีนายวีรวิทย์ รุ่งเรืองศรีผล อายุ 62 ปี กลุ่มของคนเสื้อแดง บุกเข้าฉกหน้านายศรีสุวรรณ จนกระทั่งเกิดการชุลมุนนานร่วม 10 นาที ก่อนที่จะมีคนถ่ายภาพสื่อมวลชนที่อยู่ในเหตุเข้าห้ามปรามแยกออกจากกัน